Nota prawna

Prawa autorskie

Future Healthcare –  jest marką należącą wyłącznie do Future Healthcare, Serviços de Assistência, S.A.

Prawa autorskie do tekstów zamieszczonych na tej stronie należą do Future Healthcare i zastrzegają, że nie mogą one być zmieniane, powielane, przepisywane, kopiowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony właściciela.

Informacje zawarte na website www.future-healthcare.pl/pl/ są zamieszczone wyłącznie w celu informowania użytkowników i nie oznaczają prawnego zobowiązania ani umowy ze strony Future Healthcare.

 

Polityka prywatności i ochrony danych

Future Healthcare szanuje prywatność swoich klientów. Kierując się obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych, Future Healthcare ustanawia następujące zobowiązania odnośnie ochrony prywatności:

  • AFuture Healthcare gwarantuje ochronę prawną danych osobowych, które są udzielane dobrowolnie i za zgodą użytkownika, które będą traktowane w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
  • Dane znajdujące się w tej bazie danych przeznaczone są do wykorzystania przez klientów Future Healthcare w celu konsultacji i zmiany informacji dotyczących ich umów, a także produktów i usług oferowanych przez platformę Future Healthcare.
  • Dane gromadzone i zawarte w tej bazie danych są przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej i są przeznaczone do wykorzystania w relacjach związanych z umowami między Future Healthcare i jej klientami.
  • Za przetwarzanie danych zawartych w tej bazie danych jest odpowiedzialny, dział Systemów Informacji Future Healthcare.

Użytkownik ma dostęp do danych, może dokonać ich sprostowania lub usunięcia, zgodnie z obowiązującym prawem, bezpośrednio na witrynie internetowej, drogą pocztową lub w siedzibie Future Healthcare.