Zarządzanie portfelem ubezpieczeń


W zakresie zarządzania portfelem ubezpieczeń zdrowotnych i na życie firma Future Healthcare opracowała wszystkie swoje procesy na platformie technologicznej dostępnej w chmurze i opartej na otwartych standardach, co pozwala na doskonałą integrację z systemami naszych klientów instytucjonalnych. Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby, od projektu produktu, poprzez proces ubezpieczenia, po integralne zarządzanie wszystkimi procesami operacyjnymi i klinicznymi niezbędnymi w zarządzaniu ubezpieczeniami zdrowotnymi i na życie.

Nasza metodologia to podejście oparte na zarządzaniu opieką zdrotowotną i na ścisłych wytycznych, opracowanych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki i ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu dużymi portfelami, które pozwalają stawić czoła coraz bardziej konkurencyjnemu rynkowi oraz rosnącym zapotrzebowaniom ze strony naszych klientów.

Jedną z głównych różnic w porównaniu do klasycznego TPA jest fakt, że Future Healthcare dostosowuje wszystkie swoje procesy do wizerunku i potrzeb każdego z klientów korporacyjnych z osobna, unikając w ten sposób strategii „Jeden rozmiar dla wszystkich”. Z tego powodu oraz pracując jako “wydłużona ręka” naszego klienta, integrujemy jego strategię operacyjną, aby stworzyć doskonałe usługi.

Usług

Ocena ryzyka medycznego
Underwriting medyczny jest podstawową składową każdej firmy zajmującej się ubezpieczeniami zdrowotnymi i na życie. Konkurencyjne środowisko nieustannie wymaga nowych produktów z większymi kwotami ubezpieczenia, co powoduje konieczność bardziej rygorystycznej oceny ryzyka, a w konsekwencji bardziej wyrafinowanych procesów i narzędzi.

Nasza platforma umożliwia natychmiastowy kontakt z klientem podczas procesu sprzedaży, zapewniając natychmiastowe podjęcie decyzji w większości ocenianych sytuacji. Platforma Medical Underwriting obejmuje możliwość przeprowadzenia oceny klinicznej poprzez rozmowę telefoniczną lub wypełnienie formularza online (komputer/telefon komórkowy), zgodnie z formą kontaktu preferowaną przez klienta. Platforma została opracowana w celu dostosowania się do różnych kanałów dystrybucji - online, osobiście lub telefonicznie.

Parametry zagadnień do zrealizowania, a także algorytmy decyzyjne można dostosowywać i konfigurować zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem zdefiniowaną przez klienta korporacyjnego. Alternatywnie można opracować mechanizmy integracji z platformami typu Underwriting reasekuratorów, zapewniając automatyczne stosowanie wszystkich algorytmów opracowanych przez partnera reasekuracyjnego naszego klienta korporacyjnego w czasie rzeczywistym.
Zarządzanie zorganizowaną opieką zdrowotną
Nasza wizja efektywnego zarządzania opiera się na scentralizowanym zarządzaniu beneficjentem, zapewniając monitorowanie jego stanu zdrowia oraz zaangażowaniu w jakość życia osób, którym służymy. Wierzymy, że baza zdrowych klientów oraz nawyki dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia przyczynią się do poprawy kondycji finansowej płatnika (firmy ubezpieczeniowej lub samofinansującej się).

Jedną z głównych różnic w porównaniu do klasycznego TPA jest fakt, że Future Healthcare dostosowuje wszystkie swoje procesy do wizerunku i potrzeb każdego z klientów korporacyjnych z osobna, unikając w ten sposób strategii „eden rozmiar dla wszystkich”. Z tego powodu oraz pracując jako “wydłużona ręka” naszego klienta, integrujemy jego strategię operacyjną, aby stworzyć doskonałe usługi.

Future Healthcare posiada zaawansowaną platformę technologiczną, dostępną w chmurze i opartą na otwartych standardach, która pozwala na zaangażowanie wszystkich uczestników - firmy ubezpieczeniowej, usługodawców medycznych i klienta - w jednym środowisku technologicznym zaprojektowanym w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem ubezpieczeniem zdrowotnym. Dostarczane przez nas raporty analityczne i raporty zarządzania stanowią ogromną korzyść dla naszych klientów i pozwalają na lepsze zarządzanie ryzykiem oraz zapewniają lepsze wyniki finansowe.
Zarządzanie portfelem usług zdrowotnych
Firma Future Healthcare od początku swojej działalności zawsze dążyła do zapewnienia swoim klientom najlepszych warunków dla zdrowia, życia i dobrego samopoczucia, stawiając każdą z obsługiwanych osób w centrum swoich klinicznych, operacyjnych i administracyjnych procesów.

Nasza platforma, oprócz zarządzania ubezpieczeniem zdrowotnym lub ubezpieczeniem na życie, umożliwia również zarządzanie rozwiązaniami zdrowotnymi bez ryzyka, w oparciu o dostęp do opieki medycznej zapewnianej przez sieć Future Healthcare. Ten rodzaj oferty pozwala na nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i może obejmować całą populację, w szczególności osoby przewlekle chore lub osoby starsze, które w przypadku tradycyjnej oferty ubezpieczenia zdrowotnego mogą mieć ograniczony dostęp do zestawu usług.

Wszystkie systemy operacyjne związane z zarządzaniem tego typu produktem są obsługiwane za pośrednictwem naszej platformy technologicznej. Inwestujemy w digitalizację i automatyzację wszystkich zarządzanych procesów, gwarantując doskonałą obsługę i silne relacje ze wszystkimi klientami i dostawcami usług medycznych.
Redukcja kosztów i kontrola roszczeń
W celu osiągnięcia stabilności finansowej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, musi istnieć kompleksowa strategia ograniczania kosztów i kontroli nadużyć finansowych. Oznacza to stałe monitorowanie zachowań klientów i dostawców, a także ciągłą analizę danych dotyczących użytkowania. 

Nasza platforma technologiczna pozwala na dostosowanie reguł i działań potrzebnych do realizacji zgodnie z polityką klienta korporacyjnego. Moduły ograniczania kosztów i kontroli oszustw można zintegrować z systemami naszych klientów, umożliwiając kontrolę i monitorowanie w kontekście codziennych czynności. Nasza metodologia obejmuje medyczne międzynarodowe wytyczne i kodyfikację.

Oprócz działań i reguł uruchamianych w czasie rzeczywistym, okresowo przeprowadzana jest także szczegółowa analiza, z wykorzystaniem różnych mechanizmów analizy danych, poprawiających przewidywanie i identyfikację możliwych przypadków nadużyć lub oszustw.
Mówi: Future Healthcare Polska Sp. z o. o.,
ul. Wiejska 17 lok. 13, 00-480 Warszawa