Ocena ryzyka medycznego

Ocena ryzyka medycznego odgrywa ważną rolę dla wszystkich zakładów ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych. Otoczenie konkurencyjne stale domaga się nowych produktów z wyższymi sumami ubezpieczeń, co skutkuje potrzebą staranniejszego wyboru ryzyk i w związku z tym bardziej wyrafinowanych procesów i narzędzi oceny ryzyka.

Nasza platforma umożliwia natychmiastowy kontakt z Klientem w procesie sprzedaży z natychmiastową odpowiedzią na większość wniosków.

Platforma oceny ryzyka medycznego obejmuje tryb oceny ryzyka przez telefon lub przez Internet (komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne) do wyboru zgodnie z preferencjami każdego Klienta oraz jest dostosowana do każdego rodzaju kanału sprzedaży, tj. przez Internet, osobiście, telefonicznie lub w ramach bancassurance.

Nasi Klienci mogą dostosowywać ustawienia platformy do własnych założeń medycznych w zakresie zarządzania ryzykiem lub korzystać z naszej konfiguracji platformy.

Alternatywnie można opracować mechanizmy integracji z platformami oceny ryzyka reasekuracyjnego, zapewniając w ten sposób automatyczne stosowanie w czasie rzeczywistym wszystkich algorytmów opracowanych przez partnera reasekuracyjnego naszego klienta korporacyjnego.

^