Ograniczanie kosztów i kontrola nadużyć

W celu osiągnięcia trwałej stabilności finansowej przy oferowaniu ubezpieczeń zdrowotnych niezbędne jest wprowadzenie kompleksowej strategii ograniczania kosztów i kontroli nadużyć. Obejmuje ona ciągły monitoring zachowań klienta i dostawcy usług, a także stałą analizę danych na temat wykorzystania usług medycznych.

Nasza platforma operacyjna zawiera moduły, które mogą być zintegrowane z systemami naszych Klientów, włączając założenia, procesy i czynności do ich bieżącej działalności. Nasza metodyka stosuje najbardziej zaawansowane międzynarodowe wytyczne i zasady kodowania danych medycznych.

Obok czynności i zasad uruchamianych w czasie rzeczywistym okresowo wykonywane są też szczegółowe analizy z wykorzystaniem różnych mechanizmów oraz and analizy danych w celu przewidywania i rozpoznawania możliwych przypadków oszustw lub nadużyć.

^