Rozwój produktów i usług

Rosnący popyt na rynku ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń na życie spowodował zwiększenie presji na naszych klientów korporacyjnych – z jednej strony chcą oni wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i usługi, aby podnieść jakość obsługi swoich klientów końcowych, a z drugiej strony muszą zapewnić sobie stabilność finansową i równowagę w zarządzaniu ryzykiem portfela klientów.

Future Healthcare dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania i opracowywania produktów, wyceny ubezpieczeń i oceny ryzyka ubezpieczeniowego, które udostępnia swoim klientom korporacyjnym. Dzięki naszym umiejętnościom mamy możliwość zaprojektowania, opracowania i obsługi specjalistycznych rozwiązań dla każdego podmiotu, dostosowując wszystkie reguły biznesowe do polityki i strategii zarządzania ryzykiem każdego z naszych klientów.

W ciągu ostatnich 15 lat prowadziliśmy procesy przekształceniowe na rynku, wprowadzając nowe usługi i programy. Z klinicznego punktu widzenia dążymy do zapewnienia większego monitorowania wszystkich naszych beneficjentów, koncentrując się na opracowaniu programów profilaktyki i promocji zdrowia. Z operacyjnego punktu widzenia koncentrujemy się na dematerializacji i automatyzacji wszystkich procesów, zapewniając możliwie najlepszą obsługę wszystkich naszych klientów.

^