Umowy frontingowe i administracyjne

Rosnące wymagania dotyczące kapitału i wypłacalności w sektorze ubezpieczeń tworzą presję na przenoszenie ryzyka i stosowanie innowacyjnych umów z reasekuratorami. W szczególności nowe zakresy ochrony ubezpieczeń na życie i zdrowotnych oraz odpowiadające im sumy ubezpieczenia wymagają większej zdolności oceny ryzyka i w związku z tym bardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie przenoszenia ryzyka i specjalizacji w administrowaniu portfelem produktów.

Dzięki naszemu doświadczeniu w ubezpieczeniach do oceny klas ryzyka przy ubezpieczeniach zdrowotnych możemy projektować i realizować rozwiązania „pod klucz” w partnerstwie z dużymi reasekuratorami w celu utworzenia specjalistycznych ofert produktowych dla naszych Klientów Korporacyjnych.

^