Zarządzanie siecią medyczną

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne wymagają silnych relacji z dostawcami usług medycznych – lekarzami, klinikami lub dużymi grupami szpitali. Jedna z naszych głównych kompetencji polega na nawiązywaniu relacji i zarządzaniu relacjami z dużymi sieciami medycznymi.

Nasza platforma umożliwia negocjacje, zawieranie umów, obsługę i rozliczenia finansowe z dostawcami usług medycznych. Można ją dostosować zgodnie z potrzebami Klienta. Zależy nam na świadczeniu Klientom najlepszej opieki medycznej i najlepszej obsługi. Aby osiągnąć ten cel i utrzymać stabilność finansową niezbędne są silne relacje z dostawcami usług medycznych.

Zakłady ubezpieczeniowe dążące do uzyskania większej kontroli i przewagi konkurencyjnej mogą na nas liczyć przy budowaniu i prowadzeniu własnej sieci medycznej, poprzez dostęp do wszystkich naszych narzędzi i specjalistycznej wiedzy.

^