Zarządzanie szkodami w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowotnych

Nasza wizja wydajnego zarządzania szkodami opiera się na założeniu, że dobry stan zdrowia i jakość życia osób, którym służymy, ma zasadnicze znaczenie dla dobrej kondycji finansowej płatnika (zakładu ubezpieczeń lub samofinansującej się spółki).

Nasza metodyka zakłada zarządzanie opieką z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych, przyjętych na rynkach międzynarodowych technik i koncepcji.

Jedną z głównych cech odróżniających nas od typowego zewnętrznego administratora jest to, że Future Healthcare dostosowuje swoje usługi do Klientów, oferując im elastyczność bez podejścia „jeden rozmiar dla wszystkich”. W związku z tym świadczymy nasze usługi w ramach strategii operacyjnej Klientów, współpracując z nimi ściśle w celu osiągniecia celu.

Nasza platforma technologiczna jest dostępna w chmurze i poszerza platformę technologiczną Klienta o niezakłóconą integrację w oparciu o najpowszechniej stosowane standardy.

Raporty analityczne i zarządcze, jakie dostarczamy Klientom, są im niezbędne i umożliwiają im lepsze zarządzanie ryzykiem i wynikami finansowymi.

^